• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1900 ngk nhật bản spark cắm. Khoảng 17% trong số các sản phẩm này là bugi đánh lửa, 1% là cụm động cơ xe máy, và 1% là dây nguồn và dây kéo dài.

Có 350 ngk nhật bản spark cắm nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Japan, nơi cung cấp 98%, 1% trong số ngk nhật bản spark cắm một cách tương ứng.