About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 145484 hiện đại bình. Có rất nhiều hiện đại bình lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như m, s, và size. Bạn cũng có thể chọn từ glass, crystal, và ceramic hiện đại bình. Cũng như từ antique hiện đại bình. Và bất kể hiện đại bình là on-glazed, matt, hay under glazed.