• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Traffic Light

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

road flare

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 640 mô hình giao thông ánh sáng. Khoảng 30% trong số các sản phẩm này là đèn giao thông, 1% là xây dựng và bất động sản khác, và 1% là tấm ốp nhựa.

Có 644 mô hình giao thông ánh sáng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 99% trong số mô hình giao thông ánh sáng một cách tương ứng.