• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 160 bột máy 3kg. Khoảng 43% trong số các sản phẩm này là máy trộn thực phẩm, 38% là máy nhào bột, và 10% là khác máy snack.

Có 160 bột máy 3kg nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số bột máy 3kg một cách tương ứng.