• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

RECOMMENDED FOR YOU

Hot
Selling

Animal Fur

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

pom pom keychain fur ball

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 82 mink da giá. Khoảng 20% trong số các sản phẩm này là toàn dải lông mi, 17% là lông thú. 

Có rất nhiều mink da giá lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như giống chồn nhỏ con, fox, và fur. Bạn cũng có thể chọn từ auto upholstery, may mink da giá. Cũng như từ nguyên, nhuộm mink da giá.Và bất kể mink da giá là đia, chạy lẹ. 

Có 82 mink da giá nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số mink da giá một cách tương ứng.