• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2402 khai thác mũ bảo hiểm ánh sáng. Khoảng 9% trong số các sản phẩm này là đèn đội đầu, 2% là mũ bảo hộ lao động, và 1% là đèn led đội đầu.

Có 331 khai thác mũ bảo hiểm ánh sáng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, nơi cung cấp 99%, 1% trong số khai thác mũ bảo hiểm ánh sáng một cách tương ứng.