• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 23 mini đầy màu sắc người hâm mộ sừng. Khoảng 78% trong số các sản phẩm này là kèn cổ vũ, 4% là đồ chơi và sở thích khác. 

Có 23 mini đầy màu sắc người hâm mộ sừng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số mini đầy màu sắc người hâm mộ sừng một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 18 với chứng nhận Other, 1 với chứng nhận ISO9001.