• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 29028 quân sự chiến thuật ba lô. Khoảng 17% trong số các sản phẩm này là ba lô, 2% là thiết bị khác cho cảnh sát và quân đội, và 1% là túi đưa thư.

Có 7309 quân sự chiến thuật ba lô nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Pakistan, và Myanmar, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số quân sự chiến thuật ba lô một cách tương ứng.