• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

RECOMMENDED FOR YOU

Hot
Selling

Gift Ribbon

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

balloon ribbon

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 229 kim loại trang trí món quà bow. Khoảng 52% trong số các sản phẩm này là nơ gói quà, 24% là ruy-băng, và 1% là kẹp tóc nhỏ.

Có 229 kim loại trang trí món quà bow nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số kim loại trang trí món quà bow một cách tương ứng.