About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 24520 dây kéo kim loại hàng may mặc. Có rất nhiều dây kéo kim loại hàng may mặc lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như sustainable, auto lock, và nickel-free. Bạn cũng có thể chọn từ brass, zinc alloy, và aluminum dây kéo kim loại hàng may mặc. Cũng như từ plastic, metal, và urea dây kéo kim loại hàng may mặc.Và bất kể dây kéo kim loại hàng may mặc là support, not support.