About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 48398 kim loại kệ. Có rất nhiều kim loại kệ lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như non-folding rack, folding rack. Bạn cũng có thể chọn từ warehouse rack, industrial, và sundries kim loại kệ. Cũng như từ steel, metal, và thã©p khã´ng gỉ kim loại kệ.Và bất kể kim loại kệ là corrosion protection, suitable for outdoors, hay esd protection.