• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Furniture Legs

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

coffee table legs

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1019 kim loại bàn cà phê chân. Khoảng 51% trong số các sản phẩm này là chân đế kê đồ nội thất, 32% là bàn uống cà phê. 

Có 1008 kim loại bàn cà phê chân nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số kim loại bàn cà phê chân một cách tương ứng.