• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 502 đèn thủy ngân. Khoảng 38% trong số các sản phẩm này là bóng đèn hồng ngoại, 15% là đèn thủy ngân, và 1% là đèn bàn và đèn đọc sách.

Có 502 đèn thủy ngân nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số đèn thủy ngân một cách tương ứng.