• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 6437 bông làm bóng sợi. Khoảng 3% trong số các sản phẩm này là sợi bông 100%, 1% là sợi trang trí, và 1% là sợi pha.

Có 1400 bông làm bóng sợi nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, và India, nơi cung cấp 93%, 4%, và 1% trong số bông làm bóng sợi một cách tương ứng.