• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 14966 thai sản vành đai. Khoảng 7% trong số các sản phẩm này là đỡ eo, 3% là đầm bầu. Có 14941 thai sản vành đai nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Pakistan, và Ấn Độ, nơi cung cấp 95%, 2%, và 1% trong số thai sản vành đai một cách tương ứng.các sản phẩm Thai sản vành đai phổ biến nhất tại North America, Western Europe, và South America. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 4522 với chứng nhận ISO13485, 4017 với chứng nhận ISO9001, và 381 với chứng nhận Other.