• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 4032 bút đánh dấu giá. Khoảng 5% trong số các sản phẩm này là bút đánh dấu, 2% là bút đánh dấu vĩnh viễn, và 2% là bút viết bảng trắng.

Có 748 bút đánh dấu giá nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, và Japan, nơi cung cấp 92%, 4%, và 2% trong số bút đánh dấu giá một cách tương ứng.