• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 218 làm cho bộ điều khiển xbox. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là cần điều khiển và tay chơi game, 1% là phụ kiện trò chơi khác. 

Có 2 làm cho bộ điều khiển xbox nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số làm cho bộ điều khiển xbox một cách tương ứng.