• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Paper & Paperboard Printing

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

custom poster

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1601 làm cho khuyến mại tờ bướm quảng cáo. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là giấy và bìa in, 1% là in sách quảng cáo, và 1% là in sách.

Có rất nhiều làm cho khuyến mại tờ bướm quảng cáo lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như offset in ấn, in kỹ thuật số. Bạn cũng có thể chọn từ giấy v làm cho khuyến mại tờ bướm quảng cáo. Cũng như từ phim lamination, embossing, và varnishing làm cho khuyến mại tờ bướm quảng cáo.Và bất kể làm cho khuyến mại tờ bướm quảng cáo là saddle stitching, folded tờ rơi, hay perfect binding. 

Có 30 làm cho khuyến mại tờ bướm quảng cáo nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số làm cho khuyến mại tờ bướm quảng cáo một cách tương ứng.