• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1835 làm cho nitơ phân bón. Khoảng 6% trong số các sản phẩm này là phân bón nitơ, 1% là phân bón hữu cơ, và 1% là phân bón hỗn hợp.

Có rất nhiều làm cho nitơ phân bón lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như nitơ phân bón, phân bón hữu cơ. Bạn cũng có thể chọn từ polymer, lưu huỳnh làm cho nitơ phân bón. Cũng như từ granular, powder, và prilled làm cho nitơ phân bón.Và bất kể làm cho nitơ phân bón là urea, ammonium nitrate, hay ammonium sulphate. 

Có 271 làm cho nitơ phân bón nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Thailand, nơi cung cấp 98%, 1% trong số làm cho nitơ phân bón một cách tương ứng.