• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Toy Balls

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

zorb ball

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 108 từ quả bóng căng thẳng. Khoảng 37% trong số các sản phẩm này là đồ chơi và sở thích khác, 19% là vật liệu từ tính, và 7% là bóng đồ chơi.

Có rất nhiều từ quả bóng căng thẳng lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như pvc. 

Có 109 từ quả bóng căng thẳng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 95%, 4% trong số từ quả bóng căng thẳng một cách tương ứng.