• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 707 thấp chảy sợi. Khoảng 53% trong số các sản phẩm này là sợi tổng hợp, 17% là chất kết dính và bịt kín, và 1% là vải không dệt.

Có 707 thấp chảy sợi nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số thấp chảy sợi một cách tương ứng.