• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

Recommended for You

Hot
Selling

Flavour & Fragrance

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

99% alcohol

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 628 lithium nhôm metal hydride. Khoảng 58% trong số các sản phẩm này là bán thành phẩm dược, 25% là chất trung gian của vật liệu tổng hợp, và 19% là thuốc nhuộm trung gian.

Có rất nhiều lithium nhôm metal hydride lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như agrochemical intermediates, dược phẩm intermediates, và tổng hợp vật liệu intermediates. 

Có 625 lithium nhôm metal hydride nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, nơi cung cấp 94%, 3% trong số lithium nhôm metal hydride một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 37 với chứng nhận ISO9001, 6 với chứng nhận Other, và 3 với chứng nhận ISO14001.