• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 5003 chất lỏng oxy nhà máy. Khoảng 31% trong số các sản phẩm này là thiết bị tạo khí, 21% là thiết bị phân tách, và 19% là thiết bị bảo quản hóa chất.Có 4990 chất lỏng oxy nhà máy nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Ukraina, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số chất lỏng oxy nhà máy một cách tương ứng.các sản phẩm Chất lỏng oxy nhà máy phổ biến nhất tại Southeast Asia, Domestic Market, và Mid East. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 1780 với chứng nhận ISO9001, 1015 với chứng nhận Other, và 196 với chứng nhận ISO14001.