• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3753 nitơ lỏng phân bón. Khoảng 10% trong số các sản phẩm này là phân bón nitơ, 4% là phân bón hữu cơ, và 1% là axit vô cơ.

Có rất nhiều nitơ lỏng phân bón lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như chất lỏng, powder, và granular. 

Có 682 nitơ lỏng phân bón nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, và Ấn Độ, nơi cung cấp 68%, 8%, và 1% trong số nitơ lỏng phân bón một cách tương ứng.