About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 6224 linen trà khăn. Có rất nhiều linen trà khăn lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như woven, printed, và knitted. Bạn cũng có thể chọn từ kitchen, home, và gift linen trà khăn. Cũng như từ cotton, linen, và 100% cotton linen trà khăn.Và bất kể linen trà khăn là quick-dry, sustainable, hay compressed.