• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 7116 thắp sáng hương. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là kiểm soát loài gây hại, 1% là hóa chất xử lý nước. 

Có rất nhiều thắp sáng hương lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như gô, gạch, và leaf. Bạn cũng có thể chọn từ thơm, tôn giáo, và anti-m thắp sáng hương. Cũng như từ cây đàn hương, orange blossom, và xạ hương thắp sáng hương.Và bất kể thắp sáng hương là trầm.

Có 1883 thắp sáng hương nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Việt Nam, nơi cung cấp 92%, 3%, và 3% trong số thắp sáng hương một cách tương ứng.