• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1564 dẫn ánh sáng tại chỗ r70. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là đèn chiếu điểm. 

Có rất nhiều dẫn ánh sáng tại chỗ r70 lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như dự án cài đặt. Bạn cũng có thể chọn từ ce, ccc dẫn ánh sáng tại chỗ r70. 

Có 2 dẫn ánh sáng tại chỗ r70 nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số dẫn ánh sáng tại chỗ r70 một cách tương ứng.