• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3194 dây hàn chì. Khoảng 66% trong số các sản phẩm này là dây hàn, 3% là que hàn, và 1% là mạch tích hợp.Có 3155 dây hàn chì nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Sơn mài Nhật, và Ấn Độ, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số dây hàn chì một cách tương ứng.các sản phẩm Dây hàn chì phổ biến nhất tại Southeast Asia, Domestic Market, và South Asia. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 959 với chứng nhận ISO9001, 496 với chứng nhận ISO14001, và 445 với chứng nhận Other.