• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 564595 ldpe. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là sản phẩm nhựa khác, 1% là hạt nhựa màu, và 1% là hdpe.

Có 556438 ldpe nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, và Ấn Độ, nơi cung cấp 91%, 4%, và 1% trong số ldpe một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 179445 với chứng nhận ISO9001, 73467 với chứng nhận Other, và 54467 với chứng nhận ISO14001.