• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 5992 ldpe nguyên liệu. Khoảng 24% trong số các sản phẩm này là ldpe, 13% là hạt nhựa màu, và 2% là màng nhựa.

Có 5837 ldpe nguyên liệu nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Thailand, và Việt Nam, nơi cung cấp 68%, 7%, và 5% trong số ldpe nguyên liệu một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 1319 với chứng nhận ISO9001, 590 với chứng nhận ISO14001, và 579 với chứng nhận OHSAS18001.