• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 750 lambda cyhalothrin 10 wp. Khoảng 29% trong số các sản phẩm này là thuốc trừ sâu, 1% là chất điều chỉnh tăng trưởng ở thực vật, và 1% là thuốc diệt cỏ.

Có 238 lambda cyhalothrin 10 wp nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, nơi cung cấp 95%, 1% trong số lambda cyhalothrin 10 wp một cách tương ứng.