• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 588 kratom chiết xuất. Khoảng 26% trong số các sản phẩm này là chiết xuất thảo dược, 1% là khác chiết xuất, và 1% là các loại máy chế biến thực phẩm khác.

Có 76 kratom chiết xuất nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Thailand, Trung Quốc, và In-đô-nê-xi-a, nơi cung cấp 78%, 10%, và 1% trong số kratom chiết xuất một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 1 với chứng nhận Other.