• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 407 konasil fumed silica. Khoảng 2% trong số các sản phẩm này là oxit, 1% là silic điôxít, và 1% là các hóa chất khác.

Có rất nhiều konasil fumed silica lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như nông nghiệp lớp, công nghiệp lớp, và trong thực phẩm. 

Có 18 konasil fumed silica nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Hàn Quốc, nơi cung cấp 72%, 27% trong số konasil fumed silica một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 3 với chứng nhận ISO9001.