• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 476 kno3 phân bón. Khoảng 211% trong số các sản phẩm này là nitrat, 105% là phân bón kali, và 13% là phân bón hỗn hợp.

Có rất nhiều kno3 phân bón lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như nông nghiệp lớp, công nghiệp lớp, và electron lớp. Bạn cũng có thể chọn từ potassium nitrate, npk, và magnesium nitrate kno3 phân bón. 

Có 1795 kno3 phân bón nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Thailand, nơi cung cấp 84%, 6%, và 1% trong số kno3 phân bón một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 326 với chứng nhận ISO9001, 104 với chứng nhận OHSAS18001, và 104 với chứng nhận ISO14001.