About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 79627 dệt kim bé ngắn. Có rất nhiều dệt kim bé ngắn lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như summer, spring, và autumn. Bạn cũng có thể chọn từ yarn dyed dệt kim bé ngắn. Cũng như từ 100% cotton, spandex / cotton, và polyester / cotton dệt kim bé ngắn.Và bất kể dệt kim bé ngắn là full, short, hay sleeveless.