• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 729 động dây. Khoảng 71% trong số các sản phẩm này là dụng cụ khẩn cấp, 12% là các vật dụng hàng hải khác, và 1% là phụ kiện ngoại thất khác.Có rất nhiều động dây lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như kéo strap, tool kit khẩn cấp. Có 729 động dây nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia cung cấp hàng đầu là Trung Quốc (Đại lục), nơi cung cấp 100% trong số động dây một cách tương ứng. các sản phẩm ñộng dây phổ biến nhất tại North America, Oceania, và Eastern Europe. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 633 với chứng nhận ISO9001, 4 với chứng nhận OHSAS18001, và 4 với chứng nhận ISO14001.