• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 628 động dây. Khoảng 76% trong số các sản phẩm này là dụng cụ khẩn cấp, 9% là các vật dụng hàng hải khác, và 1% là sản phẩm tập thể dục và thể hình khác.Có rất nhiều động dây lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như kéo strap, tool kit khẩn cấp. Có 628 động dây nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số động dây một cách tương ứng.các sản phẩm ñộng dây phổ biến nhất tại North America, Oceania, và Eastern Europe. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 478 với chứng nhận ISO9001, 5 với chứng nhận OHSAS18001, và 5 với chứng nhận ISO14001.