• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3844 trẻ em tóc hạt. Khoảng 4% trong số các sản phẩm này là dây buộc tóc, 2% là hạt trang sức acrylic, nhựa và lucite, và 1% là dụng cụ nối tóc.

Có 474 trẻ em tóc hạt nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số trẻ em tóc hạt một cách tương ứng.