• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2299 kaliumnitrat kno3. Khoảng 60% trong số các sản phẩm này là nitrat, 23% là phân bón kali, và 4% là phân bón nitơ.

Có rất nhiều kaliumnitrat kno3 lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như nông nghiệp lớp, thuốc thử hạng, và công nghiệp lớp. Bạn cũng có thể chọn từ potassium nitrate, sodium nitrate, và magnesium nitrate kaliumnitrat kno3. 

Có 2253 kaliumnitrat kno3 nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Thailand, nơi cung cấp 86%, 5%, và 1% trong số kaliumnitrat kno3 một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 542 với chứng nhận ISO9001, 111 với chứng nhận ISO14001, và 110 với chứng nhận OHSAS18001.