• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2031 kajal bút kẻ mắt. Khoảng 21% trong số các sản phẩm này là bút kẻ mắt, 1% là ống bao bì, và 1% là toàn dải lông mi.

Có 473 kajal bút kẻ mắt nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 52%, 44%, và 1% trong số kajal bút kẻ mắt một cách tương ứng.