• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 278 thạch bột hương vị. Khoảng 35% trong số các sản phẩm này là phụ gia thực phẩm, 9% là hương vị và hương thơm, và 2% là bộ ổn định.

Có 262 thạch bột hương vị nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, và Malaysia, nơi cung cấp 70%, 14%, và 6% trong số thạch bột hương vị một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 148 với chứng nhận ISO22000, 146 với chứng nhận Other, và 75 với chứng nhận ISO9001.