• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 218 iv ống thông thương hiệu. Khoảng 60% trong số các sản phẩm này là dụng cụ tiêm và châm cứu, 10% là cao dán y khoa, và 1% là ống, ống thải và đồ đựng.Có 215 iv ống thông thương hiệu nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, nơi cung cấp 99%, 1% trong số iv ống thông thương hiệu một cách tương ứng.các sản phẩm Iv ống thông thương hiệu phổ biến nhất tại Mid East, Africa, và Eastern Europe. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 149 với chứng nhận ISO13485, 48 với chứng nhận Other, và 17 với chứng nhận ISO9001.