About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2105 ý da ba lô. Có rất nhiều ý da ba lô lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như polyester, cotton, và nylon. Bạn cũng có thể chọn từ canvas ý da ba lô. Cũng như từ unisex, female, và male ý da ba lô.Và bất kể ý da ba lô là 20-35 litre, below 20 litre, hay below 24 litre.