• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

Recommended for You

Hot
Selling

Flavour & Fragrance

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

thymol crystal

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 245 isopropyl alcohol. Khoảng 20% trong số các sản phẩm này là rượu, hydroxybenzene và este, 1% là các hóa chất khác, và 1% là chất trung gian của vật liệu tổng hợp.

Có rất nhiều isopropyl alcohol lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như rượu, hóa ê the. Bạn cũng có thể chọn từ y học lớp, trong thực phẩm, và công nghiệp lớp isopropyl alcohol. 

Có 245 isopropyl alcohol nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 95%, 4% trong số isopropyl alcohol một cách tương ứng.