• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 111 vải vô hình bút. Khoảng 60% trong số các sản phẩm này là bút đánh dấu, 1% là bút đánh dấu vĩnh viễn. 

Có rất nhiều vải vô hình bút lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như marker pen. Bạn cũng có thể chọn từ vải, giấy vải vô hình bút. Cũng như từ thường trực, xoá bỏ khô & ướt erase vải vô hình bút.Và bất kể vải vô hình bút là colored.

Có 111 vải vô hình bút nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số vải vô hình bút một cách tương ứng.