• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Plastic Flooring

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

spc flooring

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2162 lồng vào nhau gạch lát sàn. Khoảng 44% trong số các sản phẩm này là trải sàn bằng nhựa, 10% là sàn chơi thể thao và cỏ nhân tạo, và 7% là sàn cao su.

Có 2208 lồng vào nhau gạch lát sàn nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số lồng vào nhau gạch lát sàn một cách tương ứng.