• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 622 ngay lập tức bột thạch. Khoảng 35% trong số các sản phẩm này là phụ gia thực phẩm, 25% là thạch và bánh pudding, và 21% là chất làm đặc.

Có 604 ngay lập tức bột thạch nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, và Việt Nam, nơi cung cấp 56%, 13%, và 12% trong số ngay lập tức bột thạch một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 303 với chứng nhận ISO22000, 240 với chứng nhận ISO9001, và 114 với chứng nhận Other.