• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 102 hypophosphorous axit. Khoảng 12% trong số các sản phẩm này là axit vô cơ, 1% là chất trung gian của vật liệu tổng hợp, và 1% là photphat.Có rất nhiều hypophosphorous axit lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như công nghiệp lớp, trong thực phẩm, và nông nghiệp lớp. Có 22 hypophosphorous axit nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số hypophosphorous axit một cách tương ứng.các sản phẩm Hypophosphorous axit phổ biến nhất tại South America, Southeast Asia, và North America. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 11 với chứng nhận ISO9001, 2 với chứng nhận OHSAS18001, và 2 với chứng nhận ISO22000.