• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Irrigation&Hydroponics Eqiupment

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

nft hydroponic system

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 4620 thủy canh tháp. Khoảng 8% trong số các sản phẩm này là thiết bị thủy lợi và thủy canh, 4% là lọ và chậu hoa trong vườn, và 3% là nhà kính mái dốc.

Có 1138 thủy canh tháp nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Sơn mài Nhật, và Ấn Độ, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số thủy canh tháp một cách tương ứng.