• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 675 kỵ nước fumed silica. Khoảng 61% trong số các sản phẩm này là oxit, 12% là silic điôxít, và 1% là polime.

Có rất nhiều kỵ nước fumed silica lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như công nghiệp lớp, nông nghiệp lớp, và electron lớp. 

Có 674 kỵ nước fumed silica nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Hàn Quốc, nơi cung cấp 99%, 1% trong số kỵ nước fumed silica một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 94 với chứng nhận ISO9001, 28 với chứng nhận ISO14001, và 14 với chứng nhận OHSAS18001.