• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 404 thủy phân đường. Khoảng 2% trong số các sản phẩm này là chất tạo ngọt. 

Có rất nhiều thủy phân đường lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như powder. Bạn cũng có thể chọn từ bao thủy phân đường. Cũng như từ haccp, iso thủy phân đường.

Có 16 thủy phân đường nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Vietnam, nơi cung cấp 87%, 12% trong số thủy phân đường một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 13 với chứng nhận ISO9001, 9 với chứng nhận Other, và 8 với chứng nhận ISO14001.